ısıl işlem

Çeşitli çelik tiplerinde, istenilen fiziksel ve mekanik özellikler ile metalografik yapının elde edilmesi için, ısıl işlem uygulanması gereklidir.

Silvan Sanayi A.Ş.’de, her biri hassas güç regülatörleri ve sıcaklık kontrol üniteleri ile donatılmış modern, elektrikli ve doğalgaz fırınları kullanılmaktadır. Fırınların sıcaklık zaman kontrolleri PLC cihazlarla yapılmakta olup otomasyon sonucu insan faktörü en aza indirilmiştir.

Isıl işlem bölümünde toplam on üç adet fırın olup, ısıl işleme tabi tutulabilecek maksimum parça boyu altı metredir. Ayrıca çeşitli çeliklerin sertleştirme işleminin yapıldığı derin ve devamlı su sirkülasyonlu modern soğutma banyomuzda mevcuttur.

Gerektiğinde yüzey sertleştirmesi istenen parçalar malzeme kalitesine ve parçanın kullanıldığı yerdeki fonksiyonel özelliklerine göre sertleştirilir. Bu sertleştirme işlemi otomatik ve programlanabilir endüksiyon cihazı ile yapılmaktadır. 

Isıl işlem bölümümüzde döküm kalitesine uygun ısıl işlem şartları tayin edilir ve seçilen program fırın kumanda cihazlarına yüklenerek uygulaması kusursuz bir şekilde gerçekleştirilir.

Tüm ısıl işlem fırınları sıcaklık kayıt cihazlarına bağlı olup sıcaklık – zaman eğrilerinin kaydı ve takibi sisteme 24 saat bağlı bilgisayardan yapılmaktadır. Fırın içine yerleştirilmiş olan termokupllar vasıtası ile ön, arka, alt ve üst sıcaklıklar ölçülerek ve kaydedilerek fırın içi sıcaklık homojenliği takibi de en iyi şekilde sağlanmaktadır. Bu eğriler 5 yıl süre ile kayıt altında saklanmaktadır.

© Silvan Sanayi A.Ş.