simülasyon

Üretime aktarılan siparişlerin teknik resimleri 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamında hazırlanıp model ve kalıp dizaynı için simülasyon departmanına aktarılır. Dökülecek parçalar Alman menşeli MAGMA simülasyon programı ile kalıp dolum, katılaşma ve gerilim analizlerine tabi tutulur. Bu analizlerin deneyimli ve uzman personelimiz tarafından değerlendirilmesi ile en son halini alan dizayn çalışması, model ve kalıplama departmanına iletilir.

SİMÜLASYON KRİTERLERİ

Dolum Kontrolleri

- Kritik dolum hızının aşılmaması

- Dolum sonu sıcaklıkların katılaşma açısından incelenmesi

- Dolumun dağılmadan ve düzgün gerçekleşmesi (türbülansın engellenmesi)

Katılaşma Kontrolleri

- Döküm modülleri (katılaşma zamanları)

- Yönlendirilmiş katılaşmanın gerçekleşmesi

- Beslemenin uygunluğu

- Sanal röntgen ile mikroporosite kontrolü

Gerilim Kontrolleri

- Katılaşma esnasında meydana gelen çatlaklar (sıcak yırtılma). Genellikle maça etrafında veya kesit kalınlığının belirgin değiştiği noktalarda

- Kalıpta soğuma esnasında meydana gelebilen çatlaklar

- Kalıp bozumundan sonra soğuma esnasında meydana gelebilen çatlaklar

- Parçanın ortam sıcaklığına ulaştığı zamanki boyutları ve çarpılmaları

© Silvan Sanayi A.Ş.